Výroba strojů a linek

Výroba strojů a linek
 


 
Firma IVAR a.s. dodává ve spolupráci s dalšími českými firmami stroje a linky pro automatickou, poloautomatickou a ruční výrobu a montáž. Linky osazujeme přístroji pro kompletaci výrobků, jejich kontrolu a měření jakosti.

Řídicí systém je možné zapojit do podnikové informační sítě a zpřístupnit tak nejen technologické údaje o lince vybraným pracovníkům, ale také archivovat průběh výroby jednotlivých kusů s následným statistickým vyhodnocením kvality a kvantity produkce.

 
 
Ve spolupráci s brněnskými konstrukčními kancelářemi dodáváme speciální stroje a linky pro balení výrobků. Jde o zakázkové stroje pro speciální účely, pro které není možné použít standardní zařízení.

Nabídnout můžeme především zkušenosti s automatizace práce s papírem, různými druhy fólií (více vrstvé, PVC,...), polystyrenem a tekutými hmotami. Realizovali jsme stroje pro potisk a skládání papíru i fólií, zatavování fólií (tepelné i vysokofrekvenční), manipulaci s papírovými kusy apod.

Dodáváme jak jednotlivé segmenty linek, tak celé technologie včetně mezioperační manipulace. Projekty realizujeme od konstrukčních návrhů přes výrobu až po konečnou instalaci u zákazníka.