Měření vlhkosti

Měření vlhkosti
 Sonad Hydronix pro montáž do míchačky
 
Pro měření vlhkosti dodáváme a instalujeme sondy pro měření vlhkostního součinitele betonové směsi v míchacím bubnu.

Vlastní sonda je umístěna ve dně míchacího bubnu, kde se na základě snímání průběhu měřené veličiny v době míchání vyhodnocuje vodní součinitel a je možné dodávkovat záměsovou vodu. Údaje jsou zpracovávány v řídicí jednotce a řízení dávkovacího procesu vody je automatické.

Korekce vodního součinitele zajišťuje konzistentní produkci betonových směsí nezávisle na vlhkosti vstupních surovin a zvyšuje tak výrazně kvalitu výrobků.

 


Sonda Hydronix pro montáž do sila

Pro výroby, u kterých není možné měřit vodní součinitel v bubnu (řídké směsi), dodáváme měřiče vlhkosti kameniva. Sondy pracují na mikrovlnném principu, který zajišťuje vysokou přesnost měření.
Vlastní elektrody se umisťují do výstupních částí zásobníků kameniva do blízkosti uzávěrů. Sondy je nutné umístit tak, aby mezi elektrodami probíhal navažovaný materiál.